Jedinečná akce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Bartošek a Klub personalistů, o. p. s.,  

Vás zvou na kulatý stůl Otázky státní suverenity v 21. století

Termín: čtvrtek 31. března 2016, 9 – 13 hodin

Místo: Praha, Poslanecká sněmovna PČR, místnost „Státní akta“

Hlavními diskutujícími budou 

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

prof. PhDr. Václav Bělohradský, filosof a sociolog, univerzita Terst

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., od roku 1993 do roku 2013 soudce Ústavního soudu ČR, v letech 2003–2013 jako jeho místopředseda; vedoucí Oddělení teorie práva Ústavu teorie a dějin státu a práva a společenskovědních disciplín Panevropské vysoké školy v Bratislavě

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK v Praze

 

Motto

 „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ (Ústava České republiky, Hlava první, základní ustanovení, Článek 1)

 

„Závěr je jednoznačný: „moderní stát, jenž se vyvinul v průběhu mnoha staletí v Evropě a evropskou expanzí rozšířil do celého světa, již nadále neexistuje“, jinými slovy řečeno, „mýtus státu jako enklávy, která nejúplněji vyjadřuje naději na racionalizaci sociálního života, se vyčerpal“.“ (Holländer, P.: Soumrak moderního státu; Právník, Roč. 152, č. 1 (2013), s. 1–28)

 

Účast na kulatém stole je bezplatná, počet míst je omezen.

 

Těšíme se s Vámi na viděnou u diskuse na velmi aktuální téma.

Klub personalistů, o. p. s.

 

 

 

Připravujeme pro Vás další akci Klubu personalistů, o. p. s. 

Trestní odpovědnost úředních osob 

Jednodenní konference se bude konat v pátek 26. února 2016 v Praze, v budově Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5.

S tématem trestní odpovědnosti obecně i na konkrétních příkladech Vás seznámí

vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Antonín Draštík

předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR JUDr. František Púry, Ph.D.

vedoucí Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje mjr. Mgr. et Mgr. Rostislav Šenk

 

Cena konference: 3 990 Kč bez DPH.

Více informací a přihlášku naleznete v sekci „Akce Klubu“.

Těšíme se s Vámi na viděnou.

 

 

 

Klub personalistů, o. p. s., Vás zve na dvoudenní workshop na téma

Pracovní doba, dovolená a překážky v práci – aktuálně a v praxi

Workshop se bude konat v malebném prostředí zimních Beskyd ve welness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích ve dnech 17. a 18. února 2016. 

Lektorka Mgr. Kristina Chrástková Vás seznámí s tím, jak správně nařizovat čerpání dovolené, jak v praxi uplatňovat překážky v práci a jak vést evidenci pracovní doby. Součástí workshopu budou příklady z praxe MěÚ Vítkov.

Informace a přihlášku naleznete v sekci "Akce Klubu".

Do 9. 2. 2016 platí zvýhodněná cena workshopu 5 990 Kč bez DPH, od 10. 2. 2016 je cena 6 490 Kč bez DPH.

Těšíme se na Vás!

Klub personalistů, o. p. s.