5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Newsletter

 

Newsletter

Pro lepší a detailnější informovanost z oblasti nových legislativních trendů a právních předpisů budeme na našich stránkách měsíčně publikovat novinky v podobě Newsletteru.

 

SEZNAM NEWSLETTRŮ KLUBU:

Newsletter Klubu č. 1/2014 - Workshop se soudci Nejvyššího soudu České republiky a nové návrhy zákonů a novel;

 

Newsletter Klubu č. 2/2014 - Workshop o nových přístupech k zařazování zaměstnanců obcí, měst a krajů;

 

Newsletter Klubu č. 3/2014 - Zařazování musí vycházet z druhů práce nikoliv z pracovních náplní; Zařazování zaměstnanců do kategorie úředník a tzv. neúředník se řídí Evropským právem;

 

Newsletter Klubu č. 4/2014 - Náhrada škody v pracovněprávních vztahích s přihlédnutím na judikaturu Nejvyššího soudního dvora; Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, zvláštní druhy odpovědnosti zaměstnance, Pracovní úraz a nemoc z povolání; Právo na informace z pohledu veřejné správy;